Løypelotteriet 2022

De gode skiløypene på Golsfjellet betaler seg ikke selv, men gjennom et spleiselag bestående av hytteeiere, lokalt næringsliv, Golsfjellet Utmarkslag, Gol kommune og andre frivillige bidragsytere. Du kan også bidra ved å Vippse ditt bidrag til 580 800. For hver 50-lapp du vippser, får du et lodd i årets løypelotteri og er med i trekningen [...]