«Eig du eller leiger du hytte i Gol? Då er du ein hyttegoling!

Gol kommune inviterer til sitt årlege hyttemøte laurdag 09. oktober kl 16.00 i aulaen på Gol skule.

Kommunen møter med: ordførar, kommunedirektør, representantar frå samfunn og utvikling, Hallingdal Renovasjon, Visit Gol og Golsfjellet utmarkslag.

Det blir ei kort orientering frå alle og med moglegheit for å stille spørsmål eller koma med innspel.

Møtet blir sendt på kommunens kommune-tv kanal, sjå gol.kommunetv.no

Vel møtt alle hyttegolingar!»

 

 

Med venleg helsing

Heidi Granli

Ordførar Gol kommune