Er du hytteeigar/hytteleigar? Eller kanskje begge deler? Ja då er du ein ekte hyttegoling!

Gol kommune inviterer til sitt årlege hyttemøte laurdag 09.oktober kl 16.00 i aulaen på Gol skule.

Kommunen møter med: Ordførar, kommunedirektør, representantar frå samfunn og utvikling. I tillegg kjem representantar frå Hallingdal Renovasjon, Visit Gol, Golsfjellet Utmarkslag.

Det blir ei kort orientering frå alle og moglegheit for å stille spørmål og koma med innspel.

Enkelt servering.

Vel møtt alle hyttegolingar!

 

Med venleg helsing

Heidi Granli
Ordførar Gol kommune