Siden tidlig på nittitallet har nødetater, bilfabrikker, dekkprodusenter og andre innen bilbransjen brukt isbaneanlegget på Tisleiafjorden som treningsarena.

Dette har bidratt til bedre biler og dekk, og ikke minst flere tusen tryggere sjåfører på vinterveiene.

Vi er derfor stolte over at det er akkurat anlegget på Golsfjellet, og ikke minst Morten Guldbrandsen i Isbanedrift som hedres på Broom.no …

Les hele saken her …