Det er gledelig å se at den lokale entreprenøren Torleif Kinneberg velger å satse på Golsfjellet.

I løpet av 2020 kjøpte han opp Golsfjellet Apartment (Glomsrud), Solseter Fjellstue og et 17 mål stort tomteområde ved Ørterstølen.

Golsfjellet Apartment og området ved Ørterstølen skal bebygges med selveier fritidsboliger, mens Solseter enn så lenge brukes som personalbolig.

Alt før påske skal den første visningsleiligheten på Golsfjellet Apartment være klar, så her er det bare å følge med.

Kinneberg vektlegger lokal verdiskapning og har som overordna målsetning å ansette lokale håndverkere, evt håndverkere som ønsker å flytte hit, og bruke lokale underleverandører så langt det lar seg gjøre.

Alt dette gjør han fordi han ser viktigheten av lokal verdiskapning som bidrar til å sikre befolkningsgrunnlaget og videre vekst for nærmiljøet.

Kinnebergs satsing er i realiteten bærekraft i praksis, all den tid kortreist produksjon bidrar til reduksjon i utslipp og lokal verdiskapning bidrar både til å sikre bedriftens økonomi og levekårene i nærmiljøet.

Les hele artikkelen i lokalavisa Hallingdølen du også …

Kinneberg satser stort på Golsfjellet

Kinneberg satser stort på Golsfjellet