Lokal utbygger satser stort på Golsfjellet!

Det er gledelig å se at den lokale entreprenøren Torleif Kinneberg velger å satse på Golsfjellet. I løpet av 2020 kjøpte han opp Golsfjellet Apartment (Glomsrud), Solseter Fjellstue og et 17 mål stort tomteområde ved Ørterstølen. Golsfjellet Apartment og området ved Ørterstølen skal bebygges med selveier fritidsboliger, mens Solseter enn så lenge brukes som personalbolig. [...]