Med dagens smittesituasjon og de gjeldende smittevernsrestriksjonene, er det mange familier som ser store utfordringer med å holde private juleselskap. Heldigvis er det flere åpne hoteller og restauranter, noe som har blitt løsningen for mange storfamilier i år.

Et av disse hotellene er Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet, som i år holder åpent i jula for første gang på over 60 år.

Hotellet tar seg av alle smittevernstiltak og legger forholdene til rette for at hver familie får oppleve julehygge med sine nærmeste, men samtidig med god nok avstand.

Les mer i denne artikkelen fra NRK.