I 90 år har familien Nibstad gjennom fire generasjoner drevet Storefjell på Golsfjellet. Gjennom alle disse årene er det gjestenes behovsdekning som har stått i sentrum, derfor var det naturlig å se fremover også i nedstengingsperioden.

I august tok TV-ØST turen til fjells for å ta en prat med Lars og Andreas Nibstad om situasjonen i dag, historien og ikke minst veien videre. I innslaget blir vi bedre kjent med familiens tanker om fremtiden, og ikke minst et innblikk i den musikalske biten av hotelldriften.

Se innslaget her …