I dag var Duane og Antii på synfaring i stinettet mellom Gullknapp, Langhovda og Gjuva for å klargjøre hva som må gjøres for å begrense slitasjen på stiene i forbindelse med bruk så vel som nedbør.

Målet er å utbedre stiene, slik at de blir enda bedre for fotgjengere så vel som syklister.

Stinettet på Golsfjellet er en svært viktig del av det totale aktivitetstilbudet, det er derfor viktig å gjøre nødvendige utbedringer for å unngå/begrense slitasjen i terrenget.

Utover dette skal det også bygges nye bruer i området ved Velsefjelltjern. Dette arbeidet gjøres på dugnad, så dersom du har lyst til å bistå – kan du ringe Arne på 9797 8000.

Sammen gjør vi fjellet bedre 🙂

Nye bruer skal bygges, vil du hjelpe til?

Nye bruer skal bygges, vil du hjelpe til?