Det er fredag 22. november, og en ny skisesong står for døren. Til tross første snøen akkurat har lagt seg, har vi jobbet med å forberede skisesong i lang tid allerede.

Hver vinter foretar løypekjørerne fortløpende analyser av løypetraseene. Det er de som først merker om steiner må fjernes, trær gror for tett inntil løypene, om det er steder der traseene bør legges om på grunn av vann – eller det kanskje må bygges nye broer for å komme trygt frem med tråkkemaskinene.

I år har vi lagt ned en ekstra innsats i forkant av vinteren, for at løypene i fremtiden lettere skal la seg preparere selv med noe mindre snø enn tidligere. Arbeidet medfører også at vi kan effektivisere løypeprepareringen og på den måten både spare miljøet for unødvendige utslipp og oppnå en mer økonomisk bærekraft drift av løypenettet.

Nå ser vi frem til at vinteren kan komme for fullt, slik at vi kan gi deg de beste langrennsopplevelsene :-). Nedenfor finner du en oversikt over noen av de utbedringene vi har gjort i løpet av høsten, samt foreløpig preparering av løypene.

Grunnpreparing barmark

 • Tunnetjern – Nordre Lauvset (kryss G38, G31, G32, G33, G34, G37, G38).
  Omfattende arbeid utført med gravemaskin. Steiner fjerna, retting av løypetrase, bedre stikking og noe breiere løype fra Syno til G34.
 • Syningen – Einarset (G39 – G53)
  Løypa er lagt noe om slik at den møter kryss G53. Noe skog er fjerna. I tillegg er det gjennomført krattknusing.
 • Rundt Veslefjell (G43, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G43)
  Her er det fjerna mye stor stein som har vært til hinder for effektiv preparering. Løypa er lagt litt om og stedvis retta noe ut. Det er også fylt på jordmasse på overganger til bruer.
 • Veslefjell – Syno (G46 – G37)
  Deler av løypa er lagt om for å unngå steinete partier og kryssing av Gjuvabekken. Steiner er fjerna og kratt er knust. Kryss G37 er flytta til Jondalsstua, slik at løypa går rett til varmestua. På denne måten spares noe dobbeltkjøring.
 • Appelsintreet – Breili (G70 – G47)
  Deler av løypa er retta ut, steiner er fjerna.
 • «Sinsenkrysset» – Lauvsjø (G46 – G28)
  Flere partier av løypa er lagt om for å unngå våte områder. Det er fjerna stein, knust kratt og stedvis er traseen gjort bredere.
 • «Sinsenkrysset» – Vesle Auenhaugen (G46 – G27)
  Deler av løypa er lagt om for å unngå steinete partier. Traseen er krattknust.
 • Nordre Lauvset – Lauvsjøkrysset (G34 – G29 – G28)
  Mye stein er fjerna, samt store steiner ved siden av løypa er merka for å unngå sammenstøt med tråkkemaskin.
 • Gamle Gurisetvegen (G28 – G27)
  Rydda opp i mye busker og røtter etter tidligere arbeid. En del stein er fjerna fra løypa.
 • Bakkene mellom «Veslefjellgrillhyttene» og skiheisbua i Bjødnalie (G56 – G57)
  Løypa er lagt om for å unngå skarpe svinger og bratte bakker.
 • Windy Cross (Gjennomtrekken) – Leikvoll (G28 – G27)
  Løypa er flytta nærmere Øynebråten støl. Bekk lagt i rør. Brua som ble tatt i vårflommen er flytta tilbake og sikret bedre.
 • G89 – G58 og G96 – G53
  Krattknust
 • Kvanhøgd – Bjørkum hyttefelt
  Ny løype fra G91 Kvanhøgd via Bjørkum hyttefelt. Krysser Fv 51 til nytt kryss G94 i løype mellom Hallingen G95 og Tubbehaugen G93.

Grunnpreparering/preparering av snødekte skiløyper

 • De aller fleste løypene er grunnpreparert med bruk av forsvarets beltebiler (bandvagn) med tilhørende utstyr. Hensikten er å presse lufta ut av snøen, slik at vi kan bygge en solid såle.
  Når vinden blåser snø i sporene, legges forholdene til rette for nye runder med bandvagn. På denne måten kan vi bygge solide såler over hele fjellet, slik at løypenettet kan holdes åpent så lenge som mulig til våren.
 • Myrområdene øst for Fv 51 er grunnpreparert med snøscooter. Her er det en del vann i sporene, noe som er en fordel når dette fryser til og blir en solid issåle – klar for nysnø og kjøring av løyper.
 • De grønne løypene på kartet, unntatt Lauvsjø – Hjartingstølane – Nøreli er kjørt med glattebrett.
 • Det er satt enkelt spor langs den lyssatte stien (sykkelveien) mellom Bualie og Bjødnalie.
 • Det er forresten topp forhold på Solseter skistadion.

Avtale om tidligløyper i samarbeid med Oset Høyfjellshotell

 • Golsfjellet Utmarkslag har inngått avtale med Oset Høyfjellshotell om tidligløyper.
 • Oset Høyfjellshotell har kunstsnøanlegg og bidrar på den måten med å sikre området velpreparerte skiløyper alt etter noen få dager med tilstrekkelig kulde.
 • I år har de hatt 3 km skiløyper siden 13. november.
 • Tilbudet er tatt godt i mot, og det har vært jevn trafikk i løypene både av utøvere på treningssamlinger, hytte- og hotellgjester – samt lokale skiløpere.
 • Hver kveld i perioden frem til 13.12 og fra 27.12 er løypa lyssatt frem til kl 21.00.

Planer for kommende preparering av langrennsløyper

 • Grønn runde antas preparert og sporsatt kommende helg (29.11 – 1.12).

Hvordan kan du bidra i arbeidet med å sikre og utbedre skiløypene på Golsfjellet?

 • Først og fremst setter vi pris på at hytteeierne betaler løypegiroen, på forhånd tusen takk :-).
 • Øvrige oppfordrer vi til å betale et bidrag til konto 1594.25.22298 eller Vipps 580800.

Teksten er skrevet på vegne av Arne Nibstad, styremedlem i Golsfjellet Utmarkslag – som har ansvaret for skiløypene på Golsfjellet.

Skiløyper, grunnpreparering, Golsfjellet, Hallingdal, Valdres

Det snør ikke skispor, bli med på spleiselaget. Skiløyper, Golsfjellet, Hallingdal, Valdres.