Stølsgris på vei til sommerbeite.

Stølsgris på vei til sommerbeite.