Sist lørdag (15. juni) ble det avduket en flott sikteskive (panoramaskive) på toppen av Auenhaugen, nær Golsfjellet Fjellstue. Sikteskiven er en gave til alle som er glade i å bruke fjellet gitt av Auenhauglie stølssameige.

Utsikten fra toppen er svært god, – man kan se hele horisonten rundt, fra Norefjell i syd til Jotunheimens 2000-metertopper i nord og fra Hallingskarvet i vest til Gausdal i øst.  I alt 120 stedsnavn er oppført på skiven, inkl nære stølsområder.

Sikteskive, Auenhaugen, Golsfjellet, Hallingdal.

Jan Wollan viser stolt frem sikteskiva, som gjør det mulig å finne ut hvilke fjelltopper du ser i horisonten.

Det er den spreke pensjonist og fjelltoppentusiast Jan Wollan, 80 år, som det siste året har jobbet med å finne alle retninger og navn som skulle med på skiven. Kartverket har bistått med digital beregning av retninger, i tiendedels grader. Ola Rygg og Kristin Åsarmoen Rygg har bistått med sin unike kunnskap på lokale stedsnavn.

Ytterst rundt skiven er gradene avmerket, fra 0 til 360.  Innenfor står hovedområder, som Hol, Hemsedalsfjella, Vang osv. hele sirkelen rundt.  Deretter følger retningsstrekene inn mot sentrum av skiven, med navn, høyde og avstand på det man ser fra toppen.  Høyeste topp som kan sees fra Auenhaugen, er Knutsholstind, 2341 meter i Jotunheimen like sør for Gjendebu.

Fundamentet som skiven hviler på er boltet til fjell og dekorert med grå skiferplater for å passe inn i terrenget.  Det er Rolf Lien Blakkestad som har holdt i prosjektet, samt produksjon av fundament og montering av selve sikteskiven. Tunge fundamentdeler er fraktet til topps med sekk og trillebåre for å verne naturen. ”Jeg hadde gode hjelpere i dette prosjektet ”sier Blakkestad. ”Lokale tusenkunstnere og hytteeiere har gladelig hjulpet til med kunnskap, spesialverktøy og imponerende dugnadsånd.

Det var rundt 50 personer som hadde tatt turen opp denne flott sommerdagen. Værgudene leverte den beste dagen så langt i sommer med skinnende sol, tindrende utsikt og helt vindstille.

Sikteskive, Auenhaugen, Golsfjellet, Hallingdal.

Ordfører Heidi Granli og initiativtaker Jan Wollan avduker sikteskiva.

Før selve avdukingen ønsket Blakkestad forsamlingen velkommen og Wollan gav de fremmøtte en kort orientering om det tekniske rundt skiven. Deretter ble avdukingen foretatt av ordfører Heidi Granli og Jan Wollan i fellesskap.

”Jeg er imponert over hva dere har fått til her” sa ordfører Granli i sin tale og takket Stølssameiget for initiativet og Wollans utallige dugnadstimer med selve skiven. Hun fremhevet også betydningen av frivillig arbeid, spesielt i turistsammenheng. ”En opplysningsskive som dette bidrar til at enda flere tar turen opp og bruker stiene og områdene rundt i fjellområdet her”.

De som hadde tatt turen opp var også takknemlig for nå endelig å kunne få vite navnet på hva de så i horisonten.

Skrevet av: Rolf Lien Blakkestad